Home

Kärlek, kärlek, kärlek…barn och föräldrar har utom i undantagsfall kärleksband. När socialtjänsten avskiljer barn från deras föräldrar bryr de sig inte om dessa kärleksband. Inte heller bryr de sig om att de skadar barnen för livet när de inte tillåter barnen att få ta emot sina föräldrars, och far- och morföräldrars kärlek. Utan kärlek kan inte barnet växa till en hel moralisk människa.
Den här filmen handlar om lidandet som dagens omänskliga system skapar. Med barn som tvångsomhändertas utan att risker vägs mot varandra på ett adekvat sätt, eller I överensstämmelse med svensk grundlag, svensk familjerätt och i enlighet med mänskliga rättigheter.